Over Zoekomst

De wereld is continue aan het veranderen. De aarde warmt op en dit creëert nieuwe uitdagingen voor zowel de mens als de natuur.  Toenemende technologisering vraagt steeds meer energie en de huidige methoden doen daar tekort aan. Deze methoden putten de eindige fossiele brandstoffen steeds verder uit. Gelukkig zijn hier genoeg oplossingen voor, waaronder zonne-energie. Zoekomst draagt hieraan bij door zonnepanelen op een aantrekkelijke manier aan te bieden. 

 

Zoekomst is opgericht door twee broers die een duurzame visie hebben op de toekomst. Samen willen wij de Nederlandse CO2 uitstoot tegengaan door onze ambities te bundelen. Naast de zonnepanelen is de doelstelling om een turnkey concept aan te bieden op verschillende duurzame vlakken. Deze ambitie zal op termijn gerealiseerd gaan worden!